Debatt pågår på annat håll om sammansättningen på SRF´s styrelse. Här är några fakta:

Årsmötet mars 2017

Ordförande:

Madeleine Lahti, ett år kvar (Enköping)

Kassör:

Mia Vargö, vald på 2 år (Trojan)

Ordinarie:

Niklas Hammarström, ett år kvar (Berserkers)

Per Bengtsson, vald på ett år (Ronneby)

Viktoria Svanberg, vald på 2 år (Berserkers)

David Karlsson, vald på 2 år (Sandviken)

Suppleanter:

Jean-Jacques Zander, vald på ett år (Attila)

Paul Berg, vald på ett år (Västerås)

Pasi Niemelä, vald på ett år (Trojan)

SRF´s hemsida november 2017

Ordförande:

Madeleine Lahti, ett år kvar (Enköping)

Vice ordförande:

Niklas Hammarstedt, ett år kvar (Berserkers)

Kassör:

Mia Vargö, vald på 2 år (Trojan)

Ordinarie:

Per Bengtsson, vald på ett år (Ronneby)

Ordinarie/Suppleant/Adjungerad: ???

Neil Johnson ?

Pasi Niemelä, vald på ett år (Trojan)

Jean-Jacques Zander, vald på ett år (Attila)

Paul Berg, vald på ett år (Västerås)

Noteringar:

Vid årsmötet för 8 månader sedan var två ordinarie ledamöter, Viktoria Svanberg och David Karlsson, valda på två år. Båda två har slutat. Ordinarie ledamot med ett år kvar, Niklas Hammarström, rubriceras nu som vice-ordförande. Oklart vem som har gett honom denna upphöjelse. Som ordinarie ledamot kvarstår Per Bengtsson, vald på ett år. Alla tre suppleanter, valda på ett år, finns kvar. Oklart vilka av dessa nu är ordinarie. Neil Johnson, nybliven Generalsekreterare, kan inte inta en plats i styrelsen. Däremot är det klart att han skulle kunna vara ständigt adjungerad utan rösträtt.

SRF har inte med en rad berört dessa ändringar offentligt. Ytterligare en tung skugga faller på ordförandes totala oförmåga/ovilja att uttala sig i ett enda viktigt ämne.

Det kan noteras att samtliga platser i styrelsen, bortsett från kassören, är lediga fr o m årsmötet i mars 2018. Ett par ledamöter har försökt göra ett hyfsat jobb men som helhet anser jag att SRF gjort en bedrövlig insats. Det här verkar vara ett lämpligt tillfälle att till årsmötet bli av med rubbet. Jag skall ge en detaljerad granskning av förbundets fögderi i senare artiklar till stöd för denna uppfattning.

HM Sr