Jag hade bestämt mig för att inte skriva om en känd landslagsman i rugby som i samband med den aktuella debatten figurerat i hemska skildringar av sexuella trakasserier och misshandel avseende ett flertal unga kvinnor. Han har fått lämna sin anställning och det är tveksamt om och när han kommer att erbjudas en ny.

Min förhoppning var att han aldrig mera skulle förekomma i rugbysammanhang och att han snabbt skulle falla i glömska utan att tillföra sporten ytterligare skada.

Men nu ser jag att han förekommer i ett svenskt lag som åker till Dubai i dagarna. Detta är illa nog, men truppen leds av Förbundets Generalsekreterare Neil Johnson. Det är möjligt att Neil inte kände till vederbörandes förehavanden, trots att dessa redovisats utförligt i massmedia. I så fall bör han som anställd av Svenska Rugbyförbundet omedelbart avskilja sig från detta uppdrag. Kände han till personens bakgrund är det snarare så att han bör lämna sitt uppdrag inom svensk rugby.

Han anställdes av förbundsordförande Madeleine Lahti, känd för de bevingade orden:

Disciplin – Respekt – Integritet – Passion – Solidaritet – Tillsammans

Jag vet inte hur hon ser på Neils agerande avseende Dubai-resan. Blir det total tystnad som vanligt?